Nadační fond Projekt Nevina

Pomáháme obětem nespravedlnsoti, zpracováváme a podporujeme návrhy na systémová řešení,
která pomohou zmenši stávající nevamahatelnost spravedlnosti a zvětší odpovědnos
státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.  Stali jste se obětí justice nebo bezpráví? Kontaktujte nas

 Kontakt:
 Jaroslav Novák 774 548 434
 info@fondnevina.cz
 Podpořte nás
 číslo účtu: 383603836/0600